Arquitecture - Vic A. Granell

Stones, erosion...

De vegades miro amunt i pregunto a les pedres com han suportat el seu pes sobre elles mateixes durant tant de temps... Com no s'han dissolt entre el paisatge que les envolta, tan sols amb la lleu erosió del vent i la pluja... Pressa per viure... encara més. [Stevenskerk, Nijmegen. Netherlands] --------------------- Imperium Dekadenz: open.spotify.com/artist/4ykmWeGRRY1OmPgMY4K2rw

HDRBuildingNijmegenHollandMuseum