Cityscapes - Vic A. Granell

Digging

Cavant...

Arrels que envelleixen escoltant una banda sonora silenciosa...
Gotes de pluja penetrant en l'àrida terra com una bonica melodia per a sords...
Arrugues escolpides erràticament sobre la roca, superfície erosionada per tormentes invisibles...

Podeu veure com es mouen els núvols??

----------

Raíces que envejecen escuchando una banda sonora silenciosa...
Gotas de lluvia penetrando en la árida tierra como una bonita melodía para sordos...
Arrugas esculpidas erráticamente sobre la roca, superficie erosionada por tormentas invisibles...

Podéis ver cómo se mueven las nubes?

Sona: Bloodbath - Cry my name

SculptureParisCemeteryHDRFranceReligious